Mesto Komárno sa nachádza na strategicky výhodnom mieste vzhľadom na cca hodinovú
vzdialenosť, pri cestovaní autom, od troch hlavných miest - Bratislava, Budapešť a Vieden.
Leží na brehu rieky Dunaj, je hraničným mestom s Maďarskom a teraz aj univerzitným mestom.
Je vyhľadávané veľkým počtom turistov z Nemecka, Maďarska, Poľska a iných štátov,
ktorí prichádzajú pre blahodárne účinky tunajšej termálnej vody, oboznamujú sa s históriou
mesta a jeho pamiatkami. V blízkom okolí je možnosť navštevovať neďaleké termálne kúpaliská
v Patinciach, vo Veľkom Mederi ako aj v Štúrove. Je široká možnosť pre milovníkov rybolovu
a polovačiek. Pre milovníkov pešej a cykloturistiky je možnosť navštevovať blízke prírodné
rezervácie Apáli, Lyon, Lélsky ostrov, Malý Dunaj pri Kolárove s dreveným mlynom a najdlhším
dreveným mostom v Európe. Súčasťou tzv. "vínnej cesty" sú chotínska a svätopeterská
vinohradnícka oblasť, ktoré sa nachádzajú v blízkosti mesta. Pre ubytovaných / skupiny /
je možné zabezpečiť ochutnávku vín, jazdenie na koni, prenájom tenisových kurtov a pod.